Dry needling

Dry needling (DN) eli kuivaneulaus on länsimaiseen lääketieteeseen perustuvaa akupunktioneuloilla tehtävää hoitoa. Neuloina käytetään ohuita, steriilejä suojakaasuun pakattuja kertakäyttöneuloja.

Dry needling-hoidossa käsitellään pehmytkudoksessa (myofaskia) sijaitsevia triggerpisteitä (TrP). Triggerpiste on erittäin herkkä/ärtynyt piste lihaksen sisällä olevassa tiukassa lihasäikeessä, mikä on herkistynyt kompressiolle, venytykselle ja kuormitukselle. Dry needling hoidolla pyritään ”sammuttamaan” herkistynyt triggerpiste. Dry needling-hoito stimuloi immuunijärjestelmää paikallisesti ja laukaisee kehon omia paranemisprosesseja.

Hoito poikkeaa kiinalaisesta akupunktiosta siten, että akupunktiossa hoidetaan meridiaaneilla eli energiakanavilla olevia akupisteitä kiinalaisen lääketieteen mukaisesti. Dry needling ei siis ole akupunktiohoitoa.